A válás mindig nehéz I. rész

2012-08-31 13:14

Lesz aki támogatja majd és lesz aki nem. A lőrinci Mátravidéki Erőmű lakótelepen lakók csatlakozhatnak a Hatvanhoz tartozás Népi kezdeményezéséhez.

 

Még el sem indult az aláírásgyűjtés, máris ellentmondásos hírek láttak napvilágot a Lőrinci település részét képező Mátravidéki Erőmű lakótelepének elszakadási ügyében. Nyilatkozatokban előre ítéletet alkotnak a szándékról illetve annak kezdeményezőiről. A hirtelen támadt viharos reakciók már csak azért is értelmezhetetlenek, mert eddig csak annyi történt, hogy kettő magánszemély, népi kezdeményezés iránti kérelmet nyújtott be a lőrinci Helyi Választási Iroda vezetőjéhez.

A beadvány tárgya, hogy  -Lőrinci Város önkormányzatának képviselő-testülete az 1990.évi LXV önkormányzati törvény 56.§ alapján kezdeményezze Hatvan Város Képviselő-testületénél a jelenleg Lőrinci Város közigazgatási területéhez tartozó Lőrinci Mátravidéki Erőmű település rész nyugaton vasútvonallal, északon Gibári vízelvezető árokkal, keleten Zagyva Folyóval, délen Hatvan város közigazgatási területével határos részének Hatvan Város Önkormányzatának történő átadását-. A megjelölt terület pontos meghatározását a későbbi félreértések elkerülése miatt közöljük. A beadványhoz mellékelték az úgynevezett aláírásgyűjtő ívet is, hogy azt a Helyi Választási Iroda vezetője hitelesítse.

Ugyanebben a témakörben, egy héttel később Népszavazási kezdeményezést és a szükséges hitelesítésre szánt aláírásgyűjtő kérdőívet is benyújtotta egy helybéli lakos a Választási Irodához.

Ennyi történt hivatalosan az ügymenetben de a reakciók amiket kiváltott igencsak meglepőek. Az első beadványt a lőrinci Polgármesteri Hivatal részéről többen is kommentálták. Pammerné Gaál Ágnes lőrinci jegyzője egy online hírportálnak elmondta, hogy „az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésére vagy a beadvány elutasítására tizenöt nap áll rendelkezésre. Ez szeptember elején jár le, s ezt követően teszik közzé a döntést.”

A rendelkezésünkre álló információk alapján a jegyzőnek nincs hatásköre és lehetősége a mérlegelésre ebben a kérdésben. A szabályosan és formálisan is az előírásoknak megfelelően benyújtott Népi Kezdeményezést valamint az aláírásgyűjtő ív hitelesítését nem tagadhatják meg a jelenlegi jogszabályok alapján. Az Önkormányzati Törvény augusztus elsején életbe lépett módosításai igen egyértelműek ebben a kérdésben is. (A Lőrinci Önkormányzat tudomásunk szerint augusztus 29-én vezette át saját szabályrendszerében a törvényi módosulásokból eredő kötelező változtatásokat.)

A jegyző nyilatkozatát eddig a képviselő-testület egyetlen tagja illetve vezetője sem helyesbítette. Sőt a nyilatkozatok egészen meglepő irányba tolódtak tovább.

 

A válás mindig nehéz II. rész

2012-09-01 18:00

Gyors döntés született Lőrinciben. A Népi Kezdeményezést elutasították.

 

Nem várt fordulattal folytatódik a lőrinci Mátravidéki Erőmű lakótelep ügyében indított Népi Kezdeményezés. Tegnapi cikkünkben értesülhettek a Hatvanhoz tartozás ötletének újabb fejezetéről. Írásunkat ott hagytuk abba, hogy idéztük Pammerné Gaál Ágnes lőrinci jegyzőjének ez ügyben tett előzetes nyilatkozatát. A legfurcsább az volt ebben a pár szóban, hogy aki akarta akár félre is érthette, különösen abban az aspektusban, hogy senki nem reagálta le érdemben a Lőrinci Képviselő-testület részéről.

A hivatal és a testület mély hallgatásba merült. Nem telt el sok idő, pénteken a hivatali idő lejárta előtt nem sokkal felszállt a füst. Hirtelen megjelent az abszolút értelemben vett hivatalos határozat. Közzétették majd hazamentek.

A Helyi Választási Iroda vezetője a lőrinci lakosok által benyújtott Népi Kezdeményezés aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A közel háromoldalas dokumentum részletes elemzését későbbre hagyjuk, hogy az ok-okozati összefüggéseket  szakszerűen és teljes körűen tárhassuk olvasóink elé.

Az bizonyos, hogy alaposan kimunkált indoklást foglal magában a határozat. Egyszer nem elég elolvasni, nem árt többször nekifutni az anyagnak, hogy legalább valamilyen érzést kiváltson az olvasóból. A rideg és tárgyszerű szöveg úgy nehezedik az egyszerű állampolgárra, hogy szinte szó szerint a földbe döngöli. Aki elolvassa vagy elégedetten hátradől, vagy egyszerűen csak azt érzi rávetődött az árnyék. Utóbbiak rémálmában talán már meg is jelent a nagy fekete autó, ami régebben éjjelente eljött a másként gondolkodókért.

Igen, az árnyék tényleg nagy hiszen telihold van. A félelem azonban a jelek szerint - odaát - munkál de alaposan. Talán még fel is szántanák az egykor szebb napokat látott földet, hogy a felvetésnek írmagja sem maradjon. A történelemből tudjuk, hogy vannak székek ahonnan teljesen másként fest minden, mint a valóság.

Történetünket folytatva holnap visszatérünk ismét a korábbi hivatalos nyilatkozatokhoz, amelyekből sejthető kinek hol is van az a bizonyos helye. Az biztos, hogy aláírásgyűjtés ebben a témában most nem lesz a napokban. Arról azonban kétsége senkinek nincs, hogy előbb utóbb azonban mégis lesz. A békés válás ma igen messzi álomnak tűnik. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy a település vezetőjének eddigi kommunikációja tovább tüzeli az amúgy is parázs hangulatot az ügyben.

 

A válás mindig nehéz III. rész

2012-09-05 16:07

A lőrinci Mátravidéki Erőmű lakótelep ügyében nem került pont minden mondat végére. A Népi Kezdeményezést elutasították de …

 

A határozat indoklását nézve a laikus, a jogban járatlan honpolgár talán már fel is adta, hogy ebből az egészből lehet valami. Pedig itt már nem ez a kérdés hanem inkább az, hogy mekkora erővel sodorja el az ellenállást a nép akarata.

A  Népi Kezdeményezést az érintett lakók 10%-ának kellett volna aláírnia ahhoz, hogy az Önkormányzat kikerülhetetlenül napirendre tűzze a lakók kérését. Mint tudjuk a szükséges aláírásgyűjtő ív mintát a jegyző nem volt hajlandó hitelesíteni. A határozatot természetesen meg lehet kifogásolni, fellebbezni. Nyilván megteszi a dolgát az ügyben érintett két állampolgár és a hatóság is.

Szintén megírtuk korábban, hogy a Népi Kezdeményezés beadását követően ugyanebben a témakörben, egy héttel később Népszavazási Kezdeményezéshez szükséges hitelesítésre szánt aláírásgyűjtő kérdőívet is benyújtotta egy helybéli lakos a Választási Irodához.

A Népszavazási Kezdeményezés kérdőívét az érintett lakók 20%-ának kell aláírnia ahhoz, hogy az önkormányzat érdemben lépjen. Nem önszántából hanem mert akkor már nem lesz más lehetősége mint kiírni a népszavazást.

A székek amelyekben a döntések születnek valószínűleg olyan víziót láttak maguk előtt, hogy ez a dolog mint sok más ügy majd elcsendesedik. A rosszul megtervezett lépések ebben a kérdésben komoly, a széklábak stabilitását is megrázó lökéshullámokkal járhatnak. Amíg a 10%-ot igénylő Népi kezdeményezés egyfajta békés rendezés lehetőségét is magában hordozta, a 20%-ot igénylő Népszavazási Kezdeményezés  a békés válásra már nem nyújthat semmi alternatívát. De akkor már valószínűleg a kezdeményező fél nem is akar majd megegyezni hanem követeli azt ami véleménye szerint neki jár, tegyük hozzá akkor már jogosan. Ilyen messzire azonban nem érdemes elrugaszkodni mert újabb fordulat következett a sorban. Nos egyenlőre úgy látszik nem a nép fog szavazni hanem a népet „ismét leszavazták”.

Ma délben a lőrinci Választási Iroda Vezetője Pammerné Gaál Ágnes jegyző megtagadta a helyi népszavazást kezdeményező aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését. A határozat erőteljesen hasonlít az előzőre, de van benne egy váratlan fordulat is. Nem sikerült megállapítani, hogy kik is lennének érintettek a népszavazásban, különös tekintettel a külterületekre ahol nem lakik senki. Az azonban mégis megállapítást nyert, hogy kezdeményezést benyújtó állítólag úgy fogalmazta meg a kérdéseit, hogy az ellentétes a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveivel. Érdemes elolvasni a Határozatot hogy teljes képet kapjanak erről a furcsa érvelésről.Ezt a határozatot is kifogásolhatják, fellebbezhetik akik akarják.

Amikor az emberfia kilép majd a hivatal falai közül s véletlenül összetalálkozik a nép egyszerű s reá eddig felnéző gyermekeivel, talán nem lesz minden mosoly őszinte. Talán az uralkodóház tagjai elgondolkodnak azon hová is vezet ez az út amin éppen poroszkálnak. Lassan lehullanak a leplek. S az új kelméről kiderülhet soha nem is létezett és a király, a király bizony meztelen...